Polityka prywatności


POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES
§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej https://www.grzecznipodopieczni.pl
2. Administratorem strony jest Ewa Pawlikowska, zarejestrowana w CEiDG pod numerem NIP 7712731146 z siedzibą pod adresem Zwierzyniec 53, 97- 403 Drużbice.
3. Z administratorem we wszelkich sprawach kontaktować się można poprzez adres e-mail: kontakt@grzecznipodopieczni.pl
§ 2 DEFINICJE

1. W ramach poniższej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie terminów i definicji:
a) Administrator - Ewa Pawlikowska
b) Strona - https://grzecznipodopieczni.pl
c) Użytkownik - podmiot odwiedzający i korzystający ze Strony

§ 3 DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
2. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych. i nie udostępnia przekazanych mu danych osobom trzecim.
3. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie (formularz szybkiego kontaktu, newslettera oraz komentarza).
4. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza:
a) szybkiego kontaktu - przetwarzane są w celu nawiązania kontaktu
b) zapisu na newsletter - przetwarzane są w celu przesłania Użytkownika newslettera
c) komentarza - przetwarzane są w celu pozostawienia komentarza.
5. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, a zarazem niezbędne do wdrożenia przez Użytkownika czynności, na którą wskazuje formularz.
6. Administrator ma prawo udostępnić dane osobowe Użytkownika oraz innch jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (organy ścigania, policja, prokuratura).
7. Administrator zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić rodki ochrony technicznej i fizycznej danych osobowych przed ich zniszczeniem, utratą, ujawnieniem lub wykorzystaniem - zarówno umyślnym, jak i przypadkowym.
8. Użytkownikowi przysługuje prawo do:
a) żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
c) przenoszenia danych,
d) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu,
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
9. Administrator informuje Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
a) UAB "MailerLite", Paupio 28, Vilnius, Lithuania, 302942057, LT100007448516 w celu korzystania z listy malingowej obsługiwanej przez MailerLite w celu wysyłki newslettera,
b) Mad Ventures Patryk Kozioł, Niedźwiedzia 29B, 02-737 Warszawa NIP 5381753991 w celu przechowywania danych osobowych na serwerze.

§ 4 PLIKI COOKIES

1. Administrator wykorzystuje pliki cookies - niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika w celach usprawnienia działa Strony, statystycznych i marketingowych.
2. Ustawienia plików cookies konfiguruje Użytkownik na swojej przeglądarce internetowej. Po ich zapisaniu istnieje możliwość ich usunięcia, co Użytkownik może wykonać poprzez funkcje i narzędzia dostępne w ramach przeglądarki i systemu operacyjnego, jakimi Użytkownik się posługuje.
3. Administrator informuje Użytkownika, że stosuje następujące technologie rejestrujące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony i zbierające pliki cookies:
a) kod śledzenia google analitycs - w celu analizy ruchu na Stronie, stosowanego systemu operacyjnego, źródeł przekierowań na Stronę. Zbierane w tym zakresie informacje są całkowicie anonimowe i wykluczają możliwość identyfikacji Użykownika,
b) filmy z serwisu YouTube - wyświetlając filmy przekierowujące na witrynę Youtube, zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies firmy Google LLC
c) komentarze Blogger - dodając komentarz na Stronie, przekazujesz swoje dane osobowe w zakresie nazwy (lub imienia i nazwiska), adresu IP i treści komentarza. Dane zostaną usunięte z bazy w przypadku usunięcia Strony. Użytkownik wyraża na to zgodę, publikując komentarz,
d) adres e-mail - Użytkownik poprzez kontakt z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej przekazuje swój adres e-mail oraz nazwię/imie i nazwisko jako swoje dane osobowe. Przetwarzane są jedynie w celu kontaktu, na co Użytkownik wyraża zgodę wysyłając do Administratora e-mail. Korespondencja przechowywana jest na serwerze skrzynki pocztowej.

§ 5 ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.
2. O zmianach Polityki Prywatności na Stronie Użytkownicy będą informowani, a wszelkie zmiany stają się skuteczne w chwili ich zamieszczenia na Stronie. Brak komentarzy:

Prześlij komentarz