SPACER RÓWNOLEGŁY


Spacer równoległy to forma pracy kierowana przede wszystkim dla psów, które na widok innych, wykazują zachowania jak na przykład:

 • wokalizacja (szczekanie, piszczenie, warczenie)
 • dążenie do kontaktu
 • zapieranie się na smyczy
 • próba ucieczki
 • namierzanie, chęć ataku bądź chwycenia
 • chowanie się za opiekunem, drżenie, zaprzestawanie spaceru
 • natarczywość, brak umiejętności ignorowania

W spacerze równoległym biorą udział 2 psy, z czego każdy jest na długiej smyczy bądź lince (nie flexi).
Psy dobierane są nieprzypadkowo, w odległości, którą zarządza trener.

Celem spotkania nie jest konfrontacja, a nauka spokojnego przebywania w obecności innego psa, oraz właściwa komunikacja potrzeb swojemu opiekunowi. Opiekun zaś, uczy się jak reagować na sygnały dawane mu przez psa.

Orientacyjny czas spaceru: 1 h

Koszt:
 • 1 SPACER - opcja dla niezdecydowanych, z reguły na pierwszym spotkaniu drugim opiekunem jestem ja wraz ze swoim psem (koszt 75 zł)
 • 5 SPACERÓW - opcja regularna, spotkanie min. raz w tygodniu, prócz Ciebie i Twojego psa, spaceruję ja wraz z dobranym do niego psem (koszt 250 zł)
 • 5 SPACERÓW - opcja dostosowana do możliwości 2 opiekunów z psami, których dobieram ze względu na odpowiedni dla siebie temperament/wielkość itd. 
 • z reguły na każdym spotkaniu jest inny duet pies-opiekun, regularność jednak uzależniona jest od możliwości czasowych obu par (koszt 200 zł)

Podczas spaceru nagrywane są filmiki, które omawiane są potem mailowo z każdym z opiekunów osobno.
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz