Opiekun zwierząt domowychTermin (II zjazdy): 19.04 oraz 16-17.05.2015
Miejsce: Wrocław, ul. Południowa 1/1a (sklep zoologiczny Happy-Pet)
Koszt: 550 zł (lub 350 zł dla osób zainteresowanych danymi zagadnieniami catsitter/dogsitter)
Forma: wykłady teoretyczne, zajęcia praktyczne, indywidualna praca zaliczeniowa 

W zależności od wybrania danych bloków zajęciowych uczestnik może otrzymać dyplom ukończenia kursu:
Petsitter-opiekun zwierząt domowych
Catsitter-opiekun kotów
Dogsitter-opiekun psów

Uczestnicy otrzymują polsko-angielskie dyplomy potwierdzające udział w kursie a także pakiet materiałów szkoleniowych.

Opis kursu

Kurs jest adresowany do wszystkich osób, pragnących związać swoją przyszłość zawodową ze zwierzętami, jak i tych, którzy są zainteresowani tematyką właściwej i profesjonalnej opieki nad czworonogami.
Ze względu na chęć przekazania jak największej ilości wiedzy, kurs został podzielony na dwa zjazdy. Pierwszy ma przygotować zaplecze techniczne i organizacyjne przyszłych opiekunów, drugi- wyposażyć ich w wiedzę niezbędną do świadczenia usług na najwyższym poziomie.

Ze względu na sporą ilość osób, które chcą specjalizować się w charakterze wyłącznego opiekuna psów lub jedynie kotów, postanowiliśmy wyjść im naprzeciw. Dzięki temu mogą oni wziąć udział w części, która dotyczy jedynie interesujących ich zagadnień.

Część teoretyczna oprócz podstaw wiedzy z zakresu polskiego prawa, działalności gospodarczej, organizacji pracy petsittera, zachowań zwierząt, pielęgnacji itd. będzie zawierała bogatą w liczne przykłady część dotyczącą poszczególnych form opieki nad konkretnymi przypadkami, na jakie może natrafić w swojej pracy opiekun. Przewidywane są również zajęcia mające charakter praktyczny, gdzie nauczymy technik właściwej prezentacji, sposobach wzbudzania zaufania u nowo poznanych zwierząt, rozmów z klientem (zwłaszcza tym trudnym), pierwszej pomocy w przypadkach nagłych (ćwiczenia na psim fantomie).

Ponieważ osoby prowadzące od ponad 9 lat są praktykującymi opiekunami, nie zabraknie zdjęć i filmów dokumentujących najczęściej spotykane sytuacje, z jakimi można się spotkać wykonując pracę o takim charakterze, a same zagadnienia są tak dobrane, aby kursanci mogli wynieść jak najwięcej wiedzy i byli jak najlepiej przygotowani od strony teoretycznej, jak i praktycznej. Zależy nam również aby pokazać "ciemne" strony zawodu petsittera, któryna pierwszy rzut oka może wydawać się przyjemnym, niewymagającym i prostym...

Szczegółowy program szkolenia przesyłamy na prośbę zainteresowanych szkoleniem, ze względu na nagminne kopiowanie poszczególnych zagadnień naszych kursów.

Prowadzący
Ewa Pawlikowska-zoolog, petsitter, trener szkolenia psów, właścicielka firmy "Grzeczni Podopieczni";
Anna Witkowska-zoolog, petsitter, groomer, właścicielka firmy "Happy-Pet".

Zapisy
Zapisy odbywają się drogą mailową na adres podopieczni@gmail.com. Po otrzymaniu informacji zwrotnej od organizatorów potwierdzających zgłoszenie, zostaną udzielone szczegóły dotyczące dokonania opłaty za kurs. 
Ponieważ liczba miejsc jest ograniczona, gwarancją miejsca jest wpłata zaliczki najpóźniej do 3 dni od otrzymania wiadomości potwierdzającej zgłoszenie.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz